Anbudstjenester for entreprenører

Har du for mye arbeid og ser etter andre som kan hjelpe, eller har for lite å gjøre og søker arbeid innen et eller flere fagområder?

Opprett en bruker ved å klikke på denne linken. Fyll ut informasjonen, kryss av hva du søker, evnt. legg ved beskrivelse av arbeid det ønskes hjelp med og vi finner de selskapene som passer best til beskrivelsen.

Nybygg – grunnarbeider, oppføring, installasjoner og ferdigstillelse av bygninger. Inkluderer tilbygg og påbygg av eksisterende bygning.

Rehabilitering – utbedring, ombygging, reparasjon og vedlikehold av bygninger.

Anlegg – veiprosjekt, graving for vann- og kloakkanlegg, tunneler, broer, havneanlegg, idrettsanlegg m.m. samt reparasjon og vedlikehold av anlegg. Inkluderer også fellesanlegg som vei, vann, kloakk, kabler og kulverter til boligfelt eller industriområder.

Her kan du legge inn dine opplysninger, slik at du kan komme i kontakt med anbudstilbydere. Du kan også sende evnt. vedlegg på e-post til post@bygg-anbud.no 

Share