INGENIØR TIDEMAND AS

916758391

Ingeniør Tidemand AS tilbyr elektrikertjenester for næringslivet og private. Vi har rundt 15 ansatte og holder til sentralt i Oslo. Mer enn 100 års drift har gitt oss mange gode og langsiktige relasjoner, og vår brede erfaring gir trygghet for kunder og samarbeidspartnere. Elektrikerfaget er i rivende utvikling, og stadig nye forskrifter medfører at selv erfarne montører må oppdateres kontinuerlig. For å møte dette satser vi sterkt på videreutvikling og kompetansehevende tiltak for alle ansatte. De siste årene har vi utvidet kompetanseområdet vårt betydelig. For å kunne tilby komplette leveranser har vi blant annet fått godkjenning fra Nasjonal kommunikasjonsmyndighet (tidligere Post- og teletilsynet) for installasjon av tele- og datainstallasjoner. Det betyr at vi leverer godkjent samsvarserklæring også for dette. Gode rutiner for helse, miljø og sikkerhet i vår egen virksomhet gir positive resultater i form av svært få skader og ulykker. Det gir ryddige og kontrollerbare forhold samtidig som det er god økonomi på lang sikt. Samtlige ansatte har både gått læretiden sin og arbeidet som elektromontører i vår egen bedrift. Det gir faglig tyngde samtidig som bedriftsledelsen har stor forståelse for de oppgaver og utfordringer som dagens elektromontører står overfor. Ingeniør Tidemand AS ble etablert i Oslo i 1910. Mange av de store prosjektene i hovedstaden, som blant annet Sinsenbyens drøyt 2000 leiligheter, Kampen byggelag, Waldemar Thranesgate og Majorstuhuset har elektriske anlegg som i sin tid ble installert av oss. På flere av disse anleggene har vi fortsatt faste service- og vedlikeholdsoppdrag. Det tar vi som bekreftelse på at vi er solide, seriøse og ikke minst at vi har dyktige medarbeidere.

 

Адрес

Kværnerveien 5
192 OSLO

Номер телефона

223 68 520

Сайт

www.tidemand.no

Государственные реестры

Тип компании: AS

Имя: 43.210 - Elektrisk installasjonsarbeid

Регистрационный номер компании: 916758391