BRØDRENE BJUGSTAD AS

933910482

 

Adresse

Rudsflata 2
2360 RUDSHØGDA

Telefonnummer

62351400

Offentlige registre

Firma type: AS

Næringskode: 77.320 - Utleie og leasing av bygge- og anleggsmaskiner og -utstyr

Organisasjonsnummer: 933910482