DALSBYGDA BYGG OG LAFT AS

913145119

 

Adresse

Mosengveien 494
2552 DALSBYGDA

Telefonnummer

928 14 458

Offentlige registre

Firma type: AS

Næringskode: 77.320 - Utleie og leasing av bygge- og anleggsmaskiner og -utstyr

Organisasjonsnummer: 913145119