HØYDE-SERVICE UTLEIE AS

995432838

 

Adresse

Vallermyrvegen 157
3946 PORSGRUNN

Telefonnummer

400 12 400

Offentlige registre

Firma type: AS

Næringskode: 77.320 - Utleie og leasing av bygge- og anleggsmaskiner og -utstyr

Organisasjonsnummer: 995432838