Anlegg Og Bygg Stillasutleie AS

997351940

Vi tilbyr Stillasutleie / Montering av Layher fasadestillas Haki murerstillas Nedkastrør Material-heiser Byggegjerder

 

Adresse

Harald Hardrådes gate 2
3511 HØNEFOSS

Telefonnummer

482 51 794

Nettside

ww.abstillasutleie.no

Offentlige registre

Firma type: AS

Næringskode: 77.320 - Utleie og leasing av bygge- og anleggsmaskiner og -utstyr

Organisasjonsnummer: 997351940

  • Registrert i MVA selskapsregisteret
  • Registrert i selskapsregisteret