Grøttumsbråtens Eftf. AS

917901368

 

Adresse

Ringtunveien 8
1712 GRÅLUM

Offentlige registre

Firma type: AS

Næringskode: 43.320 - Snekkerarbeid

Organisasjonsnummer: 917901368

  • Registrert i MVA selskapsregisteret
  • Registrert i selskapsregisteret