Arne Olav Lund A/S

914004330

 

Adresse

Ringdalskogen 103
3270 LARVIK

Telefonnummer

33 13 96 60

Offentlige registre

Firma type: AS

Næringskode: 43.120 - Grunnarbeid

Organisasjonsnummer: 914004330