BACKE ENTREPRENØR AS

995422964

Backes overordnede kvalitetsmål er å levere bygg til riktig tid i samsvar med kundens og myndighetenes krav. Dette er konkretisert gjennom vårt hovedmål om null feil ved overlevering. Vi søker stadig forbedringer ved å følge med på utviklingen av teknologi og byggeprosess, og vi har fokus på erfaringsoverføring, avviksregistrering, og opplæring av alle ansatte. Vi står midt i en utrolig rask utvikling av digitale verktøy for byggebransjen og Backe ønsker å være en ledende aktør gjennom å gjøre alle våre byggeplasser heldigitale innen 2020. For å oppnå dette må vi samarbeide tettere i bransjen og søke de gode løsningene sammen! I 2018 er Backe Entreprenør sammen med Lean Communications, SINTEF Digital og Handelshøyskolen BI bevilget 15,7 millioner kroner over fire år fra forskningsrådet gjennom BIA-programmet. Midlene skal benyttes til «DigiBuild» - prosjektet som har som mål å heldigitalisere byggeprosessen. For Backe er alltid kunden den viktigste premissgiver, uavhengig av om det er en profesjonell byggherre med et komplisert næringsbygg eller om det er en familie på jakt etter drømmeboligen. Den tilliten vi blir vist når vi blir valgt som samarbeidspartner ønsker vi alltid å gjengjelde med et produkt både vi og kunden kan være stolte av.

 

Adresse

Fornebuveien 11
1366 LYSAKER

Telefonnummer

233 92 300

Nettside

www.backegruppen.no

Offentlige registre

Firma type: AS

Næringskode: 41.200 - Oppføring av bygninger

Organisasjonsnummer: 995422964