BYGGMESTRENE BOKERØD OG KITTERØD AS

915003168

 

Adresse

Brattskottveien 29
1769 HALDEN

Offentlige registre

Firma type: AS

Næringskode: 41.200 - Oppføring av bygninger

Organisasjonsnummer: 915003168