EPIROC NORGE AS

954582736

 

Adresse

Berghagan 7
1405 LANGHUS

Telefonnummer

648 60 300

Offentlige registre

Firma type: AS

Næringskode: 46.630 - Engroshandel med maskiner og utstyr til bergverksdrift, olje- og gassutvinning og bygge- og anleggsvirksomhet

Organisasjonsnummer: 954582736