Helland Elektro AS

986751718

Med nesten 60 års erfaring har Helland Elektro utvikla seg i takt med teknologien og er i dag kjend som ein elektroinstallatør med moderne styring og framtidsretta virke. Vårt engasjement omfattar industri, fiskeoppdrett, bustader, næringsbygg og offentlege bygg samt modulbygg.

 

Adresse

Torvhusmyrane 6
5913 EIKANGERVÅG

Telefonnummer

56 34 24 30

Nettside

www.helland-elektro.no

Offentlige registre

Firma type: AS

Næringskode: 43.210 - Elektrisk installasjonsarbeid

Organisasjonsnummer: 986751718

  • Registrert i MVA selskapsregisteret
  • Registrert i selskapsregisteret