Energianlegg AS

991588221

EAAS har alle nødvendig autorisasjoner innefor både høy- og lavspenningsanlegg. I tillegg, gjennom fast samarbeidspartner, har vi sentrale godkjenninger innenfor bygg og anlegg. EAAS eies og drives av personer med lang erfaring i bransjen. I tillegg er det en rekke ansatte med ulik kompetanse, alder og bakgrunn. Vi tar på oss oppdrag både som totalentreprenør og underentreprenør. Små og store. Våre faste samarbeidspartnere på f.eks. graving, gjør oss i stand til å ta oppdrag som krever kompetanse og bemanning utover det vi selv besitter. Våre prosjektledere behersker de fleste fagområder.

 

Adresse

Økernveien 121
0579 OSLO

Telefonnummer

913 39 336

Nettside

www.energianlegg.no

Offentlige registre

Firma type: AS

Næringskode: 42.220 - Bygging av anlegg for elektrisitet og telekommunikasjon

Organisasjonsnummer: 991588221

  • Registrert i MVA selskapsregisteret
  • Registrert i selskapsregisteret