Helhetskontroll AS

988979686

Helhetskontroll er et selskap som har spesialisert seg på plan- og byggesakskompetanse, og som leverer alt innenfor plan- og byggesaksrelaterte tjenester til oppdragsgivere i hele landet. Kontinuerlig fokus på kompetanse- og systemutvikling, arbeidsmetodikk, kvalitetssikringsarbeid og fagintegritet har gitt oss en god plattform mht. arbeid innenfor plan- og bygningslovens ulike prosesser- og samarbeid med de aktører som naturlig er en del av disse. Spesialisering har i tillegg medført at vi har opparbeidet spisskompetanse innenfor plan- og byggesaksfaget som kommer våre kunder til gode i form av kvalitativt og effektivt verdiskapingsarbeid. Vi har- og benytter oss av et ks-system som imøtekommer kravene i saksbehandlingsforskriften og som innebærer bruk av det web-baserte verktøyet www.kontrollportalen.no. Kontrollportalen sikrer effektiv og etterrettelig gjennomføring av arbeidene, samtidig som den fungerer som kommunikasjons- og kvalitetssikringsplattform for prosessens ulike aktører. Den gir dessuten oppdragsgiver "live" rapportering i forhold til status og fremdrift. Vi har forankret en målsetting om å utvikle oss videre gjennom godt samarbeid med andre seriøse utviklings- og eiendomsaktører. Ta derfor gjerne kontakt dersom du har behov for plan- og byggesakskompetanse.

 

Adresse

Landgangen 8
0252 OSLO

Telefonnummer

410 40 853

Nettside

http://helhetskontroll.no

Offentlige registre

Firma type: AS

Næringskode: 71.121 - Byggeteknisk konsulentvirksomhet

Organisasjonsnummer: 988979686

  • Registrert i MVA selskapsregisteret
  • Registrert i selskapsregisteret