GERT GILL AS

993366323

 

Adresse

Fabrikkveien 7
4033 STAVANGER

Telefonnummer

51 82 00 70

Offentlige registre

Firma type: AS

Næringskode: 71.121 - Byggeteknisk konsulentvirksomhet

Organisasjonsnummer: 993366323