AASE PROSJEKT AS

990238316

Aase Prosjekt er det største virksomhetsområdet i Aase. Aase prosjekt er engasjert i utvikling og gjennomføring av større stedsutvikling prosjekt til mindre boligprosjekt og rehabiliteringsprosjekt for borettslag. Aase Prosjekt ivaretar normalt byggherre rollen fra tidlig fase til overlevert prosjekt. Aase prosjekt har også entreprenører som oppdragsgiver og kan bistå med prosjekteringsledelse og prosjektledelse. Kunnskap fra flere av de sentrale aktørene i verdikjeden gjør oss til en god partner for å skape verdi og gjennomføre prosjekt med måloppnåelse. Profesjonalitet og seriøsitet er noe vi i Aase etterstreber og forventer av alle involverte i våre prosjekt.

 

Adresse

Fyrstikkalléen 7
661 OSLO

Telefonnummer

23 06 05 50

Nettside

www.aase.no

Offentlige registre

Firma type: AS

Næringskode: 71.121 - Byggeteknisk konsulentvirksomhet

Organisasjonsnummer: 990238316