IKESS NORGE AS

915149456

De færreste bedrifter har personell med kompetanse til å gjennomføre profesjonell internkontroll av det elektriske anlegget selv. Det er en prosess som krever både tid og kontinuerlig oppfølging. IKESS Norge har lang erfaring og stor kompetanse til å hjelpe deg med dette. Internkontrollen er altså bedriftens eget arbeid for å sikre at man følger de krav myndighetene pålegger bedriften innenfor Internkontrollforskriften. Tilsyn fra netteier utføres stadig oftere, og man risikerer bøter og krav om utbedring dersom det oppdages feil ved gjennomgang av HMS-arbeidet. For å snu dette til noe positivt, er det store fordeler ved å utføre internkontroll på det elektriske anlegget. Det hindrer forsinkelser og stans i driften. Det gir reduserte vedlikeholds og reparasjonskostnader.

 

Adresse

Grenseveien 82
663 OSLO

Telefonnummer

226 400 20

Nettside

www.ikess.no

Offentlige registre

Firma type: AS

Næringskode: 71.121 - Byggeteknisk konsulentvirksomhet

Organisasjonsnummer: 915149456