DR TECHN KRISTOFFER APELAND AS

857288262

K. Apeland innehar en utfyllende og diversifisert prosjektportefølje og har dermed bred kompetanse på et mangfold av bæresystemer og effektive statiske løsninger. Firmaet har lang erfaring og høy kompetanse innen avansert bygningsstatikk, hvilket blant annet gir utbytte i smidige løsninger ved utfordrende geometri. Prosjektering av nybygg, med basis i konstruksjonsteknikk og materialkunnskap har vært vårt hovedområde fra starten til i dag. Vi har utført tilstandskontroller, gjennomført byggeledelse og prosjektoppfølging på rehabiliteringsarbeider på en rekke bygg, som bygårder, boligblokker, privatboliger, garasjeanlegg, bruer og kaianlegg. Firmaet består per dags dato av 12 tekniske medarbeidere hvorav 10 er sivilingeniører. Firmaet har som mål å være et av Norges fremste rådgivende ingeniørfirmaer innen byggeteknikk, både på kompetanse og kvalitet.

 

Adresse

Linstows gate 5
166 OSLO

Telefonnummer

22 06 61 50

Nettside

www.kapeland.no

Offentlige registre

Firma type: AS

Næringskode: 71.121 - Byggeteknisk konsulentvirksomhet

Organisasjonsnummer: 857288262