ERICHSEN & HORGEN AS

929308697

Og helst vesentlig bedre enn noen gang før. Faktisk - til den dagen i dag - så tror vi på at vår hensikt og rolle i samfunnet er å være med på å definere morgendagens bygg. Bygg som gir rom for menneskelig utvikling, som ivaretar og forbedrer livskvaliteten, og som representerer fremtidens boliger, arbeidsplasser og institusjoner. Vi lever i en verden drevet av endring, som nesten daglig skaper nye krav og forventninger - til mennesker, teknologi og tjenester. Vi anser det som vår oppgave å møte og overgå disse forventningene, samt benytte oss av dagens og fremtidens teknologi for å konstant utvikle oss selv og våre tjenester. Vi er lidenskapelig opptatt av å skape morgendagens løsninger. Løsninger som definerer nye standarder og nye måter å utvikle bygg på. Løsninger som skaper et bedre liv. Vi tror at vår kjernekompetanse innen energi, miljø, teknikk og VVS vil spille en avgjørende rolle i fremtidens samfunn. Det er derfor vi fortsetter å satse videre på disse områdene, og lede ann utviklingen, samt gjennom dette, skape unike suksesshistorier for våre oppdragsgivere. Vi er de som forstår behovene som oppstår når mennesker og bygg møtes.

 

Adresse

Nydalsveien 36
484 OSLO

Telefonnummer

220 26 300

Nettside

www.erichsen-horgen.no

Offentlige registre

Firma type: AS

Næringskode: 71.121 - Byggeteknisk konsulentvirksomhet

Organisasjonsnummer: 929308697