BYGGSERVICE TED ERIK PETTERSEN

920658350

 

Offentlige registre

Firma type: ENK

Næringskode: 43.990 - Annen spesialisert bygge- og anleggsvirksomhet

Organisasjonsnummer: 920658350