GDA AS

980589013

 

Adresse

Karen Sogns vei 49
3275 SVARSTAD

Telefonnummer

400 03 720

Offentlige registre

Firma type: AS

Næringskode: 43.990 - Annen spesialisert bygge- og anleggsvirksomhet

Organisasjonsnummer: 980589013