FJERBY AS

830717552

Fjerby AS ble stiftet i 1979 og er Norges eldste spesialfirma innen fjellsikringsbransjen. Gjennom 40 år i bransjen har Fjerby AS opparbeidet en solid posisjon i markedet både som materialleverandør og ikke minst som utførende entreprenør. September 2014 ble Fjerby solgt av Hans Herman Gulbrandsen til Consolvo AS. Fjerby ble da en del av AF gruppen og Kenneth Wright Cappelen tok over som daglig leder. Fjerby AS - Fjellsikring Fjellsikringsavdelingen i Fjerby utfører oppdrag for statens vegvesen, jernbaneverket, statkraft, riksentreprenørene, forsvaret, mindre entreprenører, kommuner, borettslag og private. Fjerby leverer rassikringssystemer for steinsprang, flomskred & snøskred fra det velrenommerte sveitsiske selskapet Geobrugg. Fjerby AS – Spesialprodukter I 1988 startet Fjerby opp en egen avdeling med spesialprodukter for vei, bygg- og anlegg. Denne avdelingen har spesialisert seg på fugeprodukter for offshore, flyplasser, veier, bruer og industri, reparasjonsprodukter for smelteverkindustrien, flyplasser og bruer. Friksjonsbelegg for gangbruer, bruer, roro skip og industri, er et viktig satsingsområde for Fjerby AS. Noen av de større prosjektene avdelingen har levert produkter til er Safegrip® friksjonsbelegg / membran til Hardanger brua, vanntetningssystemer til Opera tunnelen i Oslo, og Safegrip® friksjonsbelegg til nye gangfelt på Tromsø brua.

 

Adresse

Marenlundveien 6
2020 SKEDSMOKORSET

Telefonnummer

648 02 650

Nettside

www.fjerby.no

Offentlige registre

Firma type: AS

Næringskode: 43.990 - Annen spesialisert bygge- og anleggsvirksomhet

Organisasjonsnummer: 830717552