ARNESEN FRØHAUG BETONGENTREPRENØR AS

997319907

 

Adresse

Løxaveien 11
1351 RUD

Telefonnummer

67 17 51 70

Offentlige registre

Firma type: AS

Næringskode: 43.990 - Annen spesialisert bygge- og anleggsvirksomhet

Organisasjonsnummer: 997319907