DP KOBBER- OG BLIKKENSLAGER DA

989320149

 

Adresse

Lommedalsveien 268
1350 LOMMEDALEN

Telefonnummer

95 74 46 03

Offentlige registre

Firma type: DA

Næringskode: 43.911 - Blikkenslagerarbeid på tak

Organisasjonsnummer: 989320149