ANTHONY FEBRILLET MARTINEZ

919630922

 

Adresse

Grorudveien 102
1053 OSLO

Offentlige registre

Firma type: ENK

Næringskode: 25.620 - Bearbeiding av metaller

Organisasjonsnummer: 919630922