Totalentreprise
Entreprenør

Rogaland, Norge - Over 4 000 000 Kr. - Lagt ut 07-05-2020 - Utløper 05-06-2020 (utløpt)

Bygg 1 - Barne- og avlastningsboliger (prosjekt 3240) - inneholder 2 barneboliger med tilhørende kjøkken/stue og arealer for personale. Bruttoareal ca. 270 m2. ...

Logg inn eller registrer
Tilbygg båthall
Entreprenør

Akershus, Norge - Fra 500 000 til 4 000 000 Kr. - Lagt ut 07-05-2020 - Utløper 01-06-2020 (utløpt)

Bærum kajakklubb (BKK) holder til på Kalvøya i Bærum, og planlegger å utvide den eksisterende båthallen som ble bygget i 1998. Båthallen er en sidebygning til ...

Logg inn eller registrer
Totalentreprise
Entreprenør

Trøndelag, Norge - Over 4 000 000 Kr. - Lagt ut 05-05-2020 - Utløper 05-06-2020 (utløpt)

Boligenhetene skal bygges som en totalentreprise som inkluderer rivning av eksisterende bolig, opparbeidelse av uteområdet og gårdsplass. Det nye bygget skal et...

Logg inn eller registrer
Rehabilitering
Entreprenør

Vestfold, Norge - Over 4 000 000 Kr. - Lagt ut 05-05-2020 - Utløper 03-06-2020 (utløpt)

Gymbygget skal rehabiliteres: Utskifting av de eldste vinduene og noen dører, i yttervegg. De-/remontering utvendig solskjerming. Oppussing av gymsal, behand...

Logg inn eller registrer
Tømrertjenester
Entreprenør

Finnmark, Norge - Over 4 000 000 Kr. - Lagt ut 04-05-2020 - Utløper 24-05-2020 (utløpt)

Oppdragsgiver ønsker tilbud på tømrertjenester til lokasjonene Karasjok og Alta. Tjenestene omfatter i hovedsak ombygginger, mindre tilbygg/nybygg, i tillegg t...

Logg inn eller registrer
Innvendig totalrehabilitering, samt oppgradering av utomhusarealer
Entreprenør

Akershus, Norge - Over 4 000 000 Kr. - Lagt ut 04-05-2020 - Utløper 18-05-2020 (utløpt)

Solfjellshøgda 34-44 ligger på Ryen, sør-øst i Oslo, og består av 3 boligblokker nr. 34-36, nr. 38-40 og nr. 42-44. Boligblokkene ble oppført i 1981 og ligger i...

Logg inn eller registrer
Fasaderehabilitering
Fasaderehabilitering

Vestfold, Norge - Fra 500 000 til 4 000 000 Kr. - Lagt ut 30-04-2020 - Utløper 20-05-2020 (utløpt)

Istandsetting og vedlikehold av fasader på fredet bygg. Arbeidene skal gjennomføres i henhold til antikvariske prinsipper, og må ut i fra sin art og karakter (b...

Logg inn eller registrer
Takarbeid
Entreprenør

Telemark, Norge - Fra 500 000 til 4 000 000 Kr. - Lagt ut 30-04-2020 - Utløper 15-05-2020 (utløpt)

Dette innbefatter nytt overtak fra taktro og opp. Hovedtaket er båndtekket og mellombygg og heissjakt er tekket med asfaltbelegg. Alt av beslag, takrenner, nedl...

Logg inn eller registrer
Vinduer utskiftning
Entreprenør

Telemark, Norge - Fra 500 000 til 4 000 000 Kr. - Lagt ut 30-04-2020 - Utløper 21-05-2020 (utløpt)

Skal skiftes ut alle vinduer på ungdomskole. Etter byggherrens oppmåling inkluderer det 289 vinduer, men alt ansvar for oppmåling og antall påhviler entreprenø...

Logg inn eller registrer
Store Torungen fyr - Rehabilitering av fyrtårn
Entreprenør

Aust-Agder, Norge - Fra 500 000 til 4 000 000 Kr. - Lagt ut 30-04-2020 - Utløper 14-05-2020 (utløpt)

Tiltataket består i hovedsak av overflatebehandling av støpejernstårn, betong sokkel og rekkverk fra naustet til fyret. Utførende entreprenør på støpejern og st...

Logg inn eller registrer