Skifte av tak
Entreprenør - Sogn og Fjordane, Norge - Over 400 000 EUR - Utløper 28-08-2020 (aktivt)

Høyangerhallen vart bygd på 1980-talet og består av ein hall/høgbygg på ca 1300m'2 samt ein garderobedel/lågbygg på ca 900m'2. Denne utlysinga omfatter utskifti...

Logg inn eller registrer
Bygge- og anleggsarbeid i forbindelse med barnehager
Entreprenør - Sogn og Fjordane, Norge - Over 400 000 EUR - Utløper 08-09-2020 (aktivt)

Skal bygges ny barnehage for 54 barn. Tomta er i dag ubebygd, og består av dyrka mark som blir disponert av jordbruksskulen fram til byggestart. Ny barnehage b...

Logg inn eller registrer
Totaloppussing enebolig fra 60-tallet
Entreprenør - Oslo, Norge - Fra 50 000 til 400 000 EUR - Utløper 30-09-2020 (aktivt)

Totaloppussing enebolig: Generelt: Skifte el-system og pusse opp 1. og 2. etg + gjøre kjeller til godkjent varig opphold. Listen er ikke uttømmende, men e...

Logg inn eller registrer
Rehabilitering av stor leilighet
Arkitekt - Hordaland, Norge - Fra 50 000 til 400 000 EUR

Trenger inspirasjon til oppgradering av alt, gjerne inkludert møblering i en stor leilighet Bergen sentrum. Det er behov for nye bad, kjøkken og eventuelt helt ...

Logg inn eller registrer
Gulv sliping
Gulvsliping - Oslo, Norge - Under 50 000 EUR

Kirkebær parkett i 3 rom ( 16, 12 og 8 M2) skal slipes og deretter hvit/grå lys leaseres og lakkeres. Trenger en pris av en dyktig gulvsliper.

Logg inn eller registrer
Innglasset vinterhage
Entreprenør - Trøndelag, Norge - Under 50 000 EUR - Utløper 09-08-2020 (utløpt)

Ønsker å glasse inn 2 terasser hver á 12kvm. Under og overetasje på samme hjørne av huset. Ønsker isolert innglassing i 2.etasje (vinterisolert 8-12mnd?, 2 lags...

Logg inn eller registrer
Oppussing av kjeller.
Snekker - Akershus, Norge - Under 50 000 EUR - Utløper 12-08-2020 (aktivt)

Fuging av gulvflis, legge gulv, trappenedgang til kjeller, listverk, ferdigstillelse av badet. En befaring hadde vært greit.

Logg inn eller registrer
Quality windows for good price from JONASWINDOWS!
Prosjektleder - Litauen - Under 50 000 EUR - Utløper 31-12-2020 (aktivt)

Special prices with discount for bygg-anbud.no partners for quality wooden, PVC and aluminium windows! Send inquiry to: info@jonaswindows.com Information: +37...

Logg inn eller registrer
Omsorgsboliger
Entreprenør - Østfold, Norge - Over 400 000 EUR - Utløper 15-09-2020 (aktivt)

I Kirkeveien 23-25 skal det være 6 omsorgsleiligheter med tilhørende personalbase. Bygget har to tilhørende frittstående boder. Totalentreprenør skal levere et...

Logg inn eller registrer
Tilbygg garderober
Entreprenør - Trøndelag, Norge - Over 400 000 EUR - Utløper 25-08-2020 (aktivt)

Det skal etableres et garderobetilbygg på Åsheim barneskole. Bakgrunnen for prosjektet et et ønske om å bedre utnyttelsen av eksisterende areal i skolen. Konkre...

Logg inn eller registrer